Certyfikaty i nagrody

Certyfikat EN ISO 9001 -

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego oraz ciągłe doskonalenie organizacyjne i procesowe.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

#

Certyfikat EN ISO 15378 -  

Międzynarodowa norma obejmująca cały proces wytworzenia opakowania produktu leczniczego - od fazy projektowania do gotowego opakowania, zawierająca pełen zakres "dobrych praktyk wytwarzania" (GMP), dodatkowo zawierająca specyficzne kryteria stosowane wyłącznie dla materiałów opakowaniowych:

  • monitorowanie partii wyrobów i ich dokumentacji
  • warunki nadzorowane środowiska wytwarzania
  • walidacje i kwalifikacje
  • zarządzanie ryzykiem
#

Certyfikat EN ISO 14001 -

Norma zawierająca regulacje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego i działań proekologicznych, wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa.

Zintegrowana z systemem zarządzania jakością  przynosi dodatkowe korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. 

#

#

Kontakt:

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1

Telefon: + 48 54 28 28 200
drukpak@drukpak.pl