Fundusze Europejskie

Potencjał DrukPak jest wzmacniany poprzez wykorzystywanie środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy realizowanych inwestycjach oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

#

I. PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW REGIONALNYCH:

  • Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
#

PPPPP

II. PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU "KAPITAŁ LUDZKI":

  • Druk-Pak S.A. - poprzez umiejętności na rynek międzynarodowy (5/POKL/8.1.1/2011)
  • Druk-Pak S.A. - organizacja ucząca się (1/POKL/8.1.1/2010)
  • Rozwój kompetencji pracowników firmy Druk-Pak S.A. (7/POKL/8.1.1/2008)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INWESTYCYJNE PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2005 - 2007:

#
#
#

Kontakt:

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1

Telefon: + 48 54 28 28 200
drukpak@drukpak.pl