Polityka jakości

Polityka Jakości

W DrukPak zostały wdrożone i są stosowane na co dzień 3 normy zapewnienia jakości procesów i wyrobów:

                                                   ISO 9001, ISO 15378, ISO 14001          (zobacz certyfikaty)

Normę ISO 15378, zawierającą zasady GMP, Spółka wdrożyła jako pierwsza w Polsce firma poligraficzna.

Opracowany i na bieżąco doskonalony komplet procedur i instrukcji opisuje wymagany, prawidłowy przebieg procesów oraz reguluje prowadzenie wszystkich działań przygotowawczych, produkcyjnych, organizacyjnych i zarządczych.

DrukPak raz w roku jest poddawany audytom recertyfikującym normy przez niezależne, wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Zapewnienie jakości polega na podejmowaniu działań określonych w procedurach i instrukcjach jak np. pobieranie i ocena próbek, kontrola w trakcie procesów i po ich zakończeniu, utrzymywanie systemu dokumentacji kontroli jakości, jej archiwizowanie, dokonywanie pomiarów i ich porównywanie do wzorców oraz stosowanie odpowiednich urządzeń – detektorów, czytników kodów, kamer na maszynach itp.

Nieodzowną częścią systemu zarządzania jakością są szkolenia dla pracowników oraz działania doskonalące, realizowane w Spółce w szerokim zakresie. 

Na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych opracowany został Plan Ciągłości Biznesowej opisujący możliwości kontynuowania produkcji w warunkach ograniczających funkcjonowanie zakładu w normalnym trybie,

Kontakt:

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1

Telefon: + 48 54 28 28 200
drukpak@drukpak.pl